ประตูเข้า-ออก

คนบำราศ

ขณะนี้สถาบันบำราศได้จำกัดทางเข้าออกเป็นประตูเดียว ข้าพเจ้าเห็นด้วยในแง่ของความปลอดภัย แต่อยากจะให้ประตูทางฝั่ง OPD ได้เปิดให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ป่วย รวมทั้งผู้ที่มาติดต่อราชการได้เข้า-ออก ได้ เจ้าหน้าที่บางคนเดินมา บางคนนั่งมอเตอร์ไซค์มาจากด้านกระทรวงสาธารณสุข ต้องการมาติดต่อที่ OPD หรือเข้ามาปฏิบัติงาน จะต้องเดินไปเข้าประตู แล้วย้อนกลับมา หรือเจ้าหน้าที่บำราศจะไปในกระทรวงก็ต้องไปอ้อมประตู อยากทราบเหตุผลในการงดการเข้าออกที่ประตูเล็กผั่ง OPD ด้วย 

คำตอบ

จะนำเข้าปรึกษาในคณะกรรมการบริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสถาบันเพื่อพิจารณาแล้วจะติดประกาศให้ทราบค่ะ     ต้องขออภัยที่ไม่สดวกที่จะตอบในblogค่ะ  

เรียน ท่านผู้อำนวยการ

วันนี้หนูได้ใช้บริการที่ประตูฝั่ง OPD แล้วค่ะ ได้ถามจาก รปภ. แจ้งว่าเปิดประตูวันนี้เป็นวันแรก และจะเปิดต่อไป ขอบพระคุณผ.อ.มากค่ะ หนูเชื่อว่าท่านคงมีส่วนช่วยให้เรื่องนี้เกิดขึ้น สมแล้วที่ได้รับรางวัลคุณเอื้อประจำเดือนสิงหาคมค่ะ

เป็นเรื่องของความเหมาะสมภายใต้การพิจารณาคณะกรรมการบริหารค่ะ

หมอยังไม่ทราบเรื่องรางวัลค่ะ    ไม่รู้จะดูที่ใหน   ขอบคุณที่ช่วยกันดูแลโรงพยาบาลทั้งเจ้าหน้าที่   ผู้ป่วย   เพื่อนบ้านใกล้เคียงค่ะ