มีข้อสงสัย

ทวีศักดิ์ ทองหวาน
ผมเป็นครูผู้สอน ตำแหน่งพนักงานราชการ ของ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่ทราบว่าเครื่องแบบที่ใส่กันจะเป็นแบบไหนครับ ชุดกากีหรือเปล่า หรือว่าชุดอื่น ถ้าเป็นชุดกากีแล้วเครื่องหมายต้องใส่อะไรบ้างและใส่ตรงไหนครับ เพราะตอนนี้จังหวัดมีคำสั่งให้ข้าราชการใส่เครื่องแบบ แต่ผมเป็นพนักงานราชการยังหาข้อยุติยังไม่ได้ว่าต้องใส่แบบไหน ช่วยตอบผมด้วยนะครับ ด่วนได้ก็ดีครับ
คำตอบ