กำลังใจ

ขอเป็นกำลังในการพัฒนาต่อไปนะครับ
คำตอบ
not yet answered

ขอบคุณมาก กำลังหาโน้ตเพลงและเนื้อเพลงพอดี

ถ้าหากมีเพลงอื่น ๆ อีก ก็ขอแบ่งปันด้วย ครูดนตรีเหมือนกัน