ขอถามคะ

ศิษย์เก่า
อาจารย์คะในการเป็นครูสังคมศึกษาของอาจารย์มีปัญหาเกี่ยวกับวิชาที่สอนไหมคะ  และปัญหาของครูสังคมศึกษาคืออะไรคะ  ที่หนูถามอย่างนี้เพราะหนูกำลังศึกษาเกี่ยวกับปัญหาของครูใ  ขอบคุณคะนสาขาต่างๆ  อยากให้อาจารย์ช่วยตอบด้วย
คำตอบ