เอกคอมอยากย้าย

สันันทา
ต้องการถามว่าโรงเรียนในสพท.รอ.2 มีโรงใดที่มีตำแหน่งว่างบ้าง พ้นทดลองงานแล้วอยากกลับมาอยู่บ้าน ตอนนี้อยู่ บร.4
คำตอบ