ระบบการเรียนรู้

วัชรินทร์ จันทิมา
สวัสดีครับ คุณครู อนงค์ศิริ วิชาลัย ผมนักศึกษา ป.บัณฑิต ก่อนอื่นเลยน่ะครับ คือ ในศุกร์ที่ 21/11/51 ผมขอลา 1 วันน่ะครับ และเพื่อน ๆ อีก 3 คน คือ จรัสพงษ์ มูลใจ,ณรงฤทธิ์ มหาแก้ว,ปัญญา พรหมศักดิ์ เนื่องจากที่โรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน ที่พวกผมกำลังฝึกสอนอยู่ เขามี กีฬาสี และทางโรงเรียนเขาให้ไปช่วยงานนะครับ ส่วนของการบ้านที่ครูให้มาตอบใน Blog ผมมาตอบดึกหน่อยนะครับ หวังครูคงไม่โกรธ ใช่ไหมครับ ตอบการบ้านนะครับ คือ การจะจัดระบบการเรียนรู้ให้ดีได้นั้นในปัจจุบัน ผมคิดว่าเราต้อง มองอย่างเป็นระบบก่อนครับว่า Input,Process,Output ต้องการเป็นอย่างไร กล่าวคือ Input คือ นักเรียน หรือ ผู้ที่ต้องการศึกษาเล่าเรียน Process คือ กระบวนการจัดการเรียนรู้ หรือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นวัตกรรม สื่อการสอน รวมไปถึงการ ทำแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ต้อง มีการนำเทคนิค วิธีการ หลากหลาย มาใช้ เพื่อให้ตัว Input หรือ นักเรียนเกิดการเรียนตามที่ ครู,โรงเรียน,หลักสูตรต้องการ Output คือ ผลผลิตที่เป็นตัวนักเรียนที่มีคุณภาพ หรือ ผลการเรียนของนักเรียนเป็นไปตามที่ครูได้หวังไว้หรือไม่ (ถ้าเป็นไปตามที่หวัง ก็แสดงว่าได้จัดการเรียนรู้ได้ประสบผลสำเร็จ แต่ถ้าไม่เป็นไปตามที่หวัง ครูผู้สอนต้องกลับไป มองตั้งแต่ Input Process ว่าครูได้ผิดพลาดในขั้นตอนไหนหรือไม่ แล้วก็กลับไปแก้ไข)!!และที่สำคัญสำหรับครูที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในขั้น Process นั้น ครูต้องมีการปรับเปลี่ยน เทคนิค วิธีการ เปลี่ยนกิจกรรมบ้าง ไม่ใช่ใช้ซ้ำเดิมตลอด เนื่องจากกิจกรรม หรือ เทคนิค ที่ดีนั้น ไม่สามารถ ใช้ได้ดี ตลอดไป สำหรับ ตัวกระผมนั้นได้ทำการฝึกสอนในรายวิชา คอมพิวเตอร์ ซึ่งผมก็ยอมรับว่าผมยังจัดกิจกรรม เทคนิค ในขั้นของ Process ได้ไม่ดีพอ บางครั้งก็ยังใช้ กิจกรรมซ้ำๆ และ ไม่ได้ใช้นักเรียนเป็น ศูนย์กลาง(Chile Center) ยังเป็น (Teacher Center)อยู่เลยครับ และที่สำคัญ ไม่รู้จะจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไรให้ บูรณาการ นะครับ(ที่ผมทำก็คือ ผมสอน Power Point ม.1 ผมก็ให้เด็กไปเอาข้อมูลของรายวิชาอื่นมามาทำไปพร้อมกับเวลาที่เรียนคอมพิวเตอร์ของผม พอหมดท้ายเทอม ก็คิดว่าจะให้เด็กเอา Power Pointไปคืนให้ ครูวิชาอื่นที่เด็กไปเอามาครับ)แบบนี้ถือว่าเป็น บูรณาการ ไหมครับ??? และผมฝากครูช่วยแนะ กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ ให้หน่อยนะครับว่าควรจัดอย่างไรดี ถึงจะถือว่าเป็น Chile Center และเด็กเกิดการเรียนรู้มากที่สุด ขอโทษนะครับที่บ่น...อุอุ!! นานไปหน่อย ไม่รู้ว่าผมตอบการบ้านตรงกับคำถามที่ครูถามหรือป่าว...อิอิ ขอบคุณครับคุณครู
คำตอบ

ตอบ  วัชรินทร์ ศิษย์รัก

วันศุกร์ที่ผ่านไปนี้  ครูสอนเรื่องสมองกับการเรียนรู้

และหลายๆเรื่อง เพื่อน ๆเรียนกันอย่างมีความสุขได้ทำกิจกรรมด้วย

และเรา สรุปกันเรื่อง ระบบการเรียนการสอน แถมด้วยมีการบ้านให้

รายงาน  ส่งทางอีเมลของครู ก็คิดถึงคนไม่เข้าเรียนอยู่ค่ะ

ยังไงๆ ติดตามที่เพื่อนๆด้วยว่าการบ้านคืออะไร และใช้ ไอ ที ให้เกิด

ประโยชน์  นะครับ