จะจัดระบบการเรียนรู้ได้อย่างไร...??

นิรุติ แปงสุ
ในความคิดของผม ระบบการเรียนรู้ มันก็เป็นเพียงการสมมติคำขึ้นมาเพื่อใช้ในการกำหนดแบบอย่างการปฏิบัติเท่านั้น แท้จริงแล้ว ทุกอย่างมันอยู่ที่ผลลัพธ์ต่างหาก ทำอย่างไรมุ่งให้นักเรียนเป็นไปตามเป้าหมาย? อาจจะมีวิธีการที่แตกต่าง แต่หากว่าผลลัพธ์ที่ได้มันไม่ต่างกันเลย ที่ทำกันทุกวันนี้เราก็สมมติอะไรต่อมิอะไรมามากมาย ส่วนจะทำได้หรือไม่ได้นั้นมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์จริงว่า เราตัดสินใจใช้วิธีการใดในชั่วขณะนั้น ถ้ามันไม่ได้เป็นไปตามระบบการเรียนรู้ที่ได้กำหนดไว้ล่ะ?? อย่างที่อาจารย์เคยเล่าให้ฟัง เรื่องครูญี่ปุ่นที่เตรียมแผนการสอนมาอย่างดี แต่นักเรียนไปสนใจตัวบุ้งแทน ครูก็ให้นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับตัวบุ้งแทนที่จะเรียนตามแผนการสอนที่ครูได้เตรียมมา...แล้วระบบการศึกษามีไว้เพื่ออะไร ?? แล้วตัวบุ้งอยู่ในระบบการเรียนรู้หรือเปล่า อาจจะบอกว่าให้มันบูรณาการกับวิชาอื่น แล้วในทางปฏิบัติแล้ว จริง ๆ ทำกันได้อย่างนั้นหรือเปล่า??? อย่างเช่นตัวอย่างที่อาจารย์เอามาให้ดูในระบบการเรียนรู้ของโรงเรียนสันทรายวิทยาคม ก็ไม่เห็นมีกิจกรรมเสริมให้นักเรียนด้วยเลย แล้วถ้าเกิดว่าเราไปยึดในสิ่งที่นักเรียนสนใจแทนที่เราจะสอนตามเนื้อหาหลักสูตรวิชาแล้ว คุณภาพของการศึกษาจะเกิดขึ้นได้จริงหรือเปล่า ผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกัน.... สถานการณ์จริง...คือผลลัพธ์ของการหาคำตอบว่าเราจะทำอย่างไร...ทุกอย่างเป็นปัจจุบัน (หรือว่าผมเข้าใจผิด)
คำตอบ

ตอบ  นิรุติศิษย์รัก

 แยกให้ออกระหว่างระบบกับกิจกรรมย่อยในระบบดีไหมครับ

เพราะระบบเป็นส่วนครอบคลุมการขับเคลื่อน มีเริ่มต้น ดำเนินการ

และสิ้นสุด เป็นขั้นตอนหรือกระบวนการ ส่วนกิจกรรมการเรียนการ

สอนหรือกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นส่วนหนึ่งระบบ มิใช่หรือครับ

โอ เค  ครูจะยั่วยุ ท้าทาย ให้ศิษย์คิด ศิษย์โต้แย้งหลากหลาย

คนึง

การจัดระบบการเรียนรู้ ต้องอิงเนื้อหาวิชาตามหลักสูตร นำมาสร้างกิจกรรมให้สอดคล้องกับบรรยากาศการจัดการเรียนการสอน โดยการจัดทำแผนการสอนไว้ล่วงหน้า จากนั้นนำกิจกรรมที่วางแผนไว้ไปใช้จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน แต่ถ้าจัดกิจกรรมแล้วบรรยากาศไม่อำนวย หรือผู้เรียนไม่สนใจก็อาจปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ตามความ

เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่กำหนดไว้ในตอนต้น