ระบบการเรียนรู้

นางสาวจินตนา อภิรมย์การ
สวัสดีค่ะ อ.อนงค์ศิริ หลังจากที่หนูได้อ่านบทความของอาจารย์จบแล้วก็เกิดได้รู้ซึ้งว่า เพราะเหตุใดการจัดการศึกษาของไทยเราถึงยังไม่ไปไหน หรือเรียกว่ายังล้าหลังอยู่นั่นเอง เหตุเพราะระบบการจัดการศึกษาไทยเรานั้น หาได้ประสบความสำเร็จไม่ เพราะในทางทฤษฎีนั้นการจัดระบบการศึกษานั้นดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบ แต่ไม่สามารถนำมาใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ หนูเห็นด้วยในบทความของอาจารย์ ที่ว่า สถานศึกษาทุกแห่งควรตระหนักในสิ่งเหล่านี้ให้มากขึ้นกว่าเดิม ควรนำเรื่องระบบการเรียนรู้มาวิเคราะห์ พิจารณา และนำไปใช้ในสถานศึกษาของตน "พิจารณา ความคิดเชิงระบบไปสู่การปฏิบัติ" เพื่อช่วยเหลือและร่วมมือกันพัฒนาและผลิตผู้เรียนที่มีคุณภาพ ซึ่งผลผลิตที่ได้ก็จะเป็นผู้เรียนที่มีทั้ง เก่ง ดี มีสุข ดังคำกล่าวที่ว่า "การพัฒนาคน คือการพัฒนาชาติ"
คำตอบ

ตอบ จินตนาศิษย์รัก

ครูยุคปฏิรูปต้องเข้าใจระบบการเรียนรู้ให้ชัดเจน

เพราะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนการสอน

สู่การเรียนรู้ต้องจัดกิจกรรมอย่างเป็นกระบวนการหรือเป็นระบบ

ดีมากที่เข้ามาแจม  พรุ่งนี้ครูจะนำสู่การอภิปรายในห้องจ๊ะ

 

สวัสดีค่ะ อ.อนงค์ศิริ หลังจากที่หนูได้อ่าน บทความ เรื่อง จะจัดระบบการเรียนรู้ได้อย่างไร ได้รู้ถึงความบกพร่องของการจัดการศึกษาของไทย เราควรมีการจัดระบบการการเรียนรู้ ให้ชัดเจน เป็นขั้นตอน และที่สำคัญการนำไปใช้ บุคคลที่เกี่ยวข้องจะต้องมีความรู้ความเข้าใจและควรนำระบบการเรียนรู้ไปใช้จริง เพื่อให้เกิดผล ที่มุ่งหวังไว้ และควรมีการปรับปรุงระบบการเรียนรู้อยู่เสมอด้วย เพื่อให้การศึกษาของไทยมีคุณภาพและทัดเทียมกับต่างชาติ

สวัสดีค่ะอ.อนงค์ศิริที่เคารพ

ช่วงนี้อากาศเริ่มเย็นลงแล้ว อาจารย์ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะค่ะเดี๋ยวจะไม่สบาย

คืนนี้นอนหลับฝันดีนะค่ะ

(ปล.ถึงแม้อายุจะบอกว่าอาจารย์อายุมากแล้ว แต่หนูว่าอาจารย์ยังสาวและสวยอยู่เสมอนะค่ะ)

สวัสดีค่ะอาจารย์คิดถึงอาจารย์ไม่เจอตั้ง 1 อาทิตย์ ดูแลรักษาสุขภาพด้วยน่ะค่ะอาจารย์ค่ะ