ประสานเรื่องหอพัก

สวัสดีครับคุณพี่ดาวลูกไก่ นศพ.สถาบันพระบรมราชชนก ม.มหิดล ชั้นปีที่ 6 ประจำศูนย์แพทย์ฯ รพ.สวรรค์ประชารักษ์ ติดต่อกับ มช. ขอไปฝึกงานวิชาเลือกเสรี ณภาควิชา โสตศอนาสิก +ออโธปิดิกส์+ศัลยกรรม+สูตินรีเวชกรรม คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทางมหาวิทยาลัยตอบรับการฝึกงานเรียบร้อยแล้วแต่ทางมหาวิทยาลัย แจ้งว่าไม่สะดวกเรื่องหอพัก เพราะอยู่ระหว่างปรับปรุง นศพ. จึงต้องการทราบรายละเอียดของหอพัก เอกชนทีอยู่ใกล้ๆ รพ.มหาราชฯ จึงขอความอนุเคราะห์พี่ดาวลูกไก่ ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับหอพัก ครับ และทราบจาก อ.มนัญญาว่า ที่สำนักวิทยบริหาร มช. มีบริการเรื่องที่พักจึงขอแจ้งรายละเอียด วันที่การฝึกงานวิชาเลือกเสรี ของ นศพ. ดังนี้ครับ ช่วงวันที่ 26 มกราคม- 20 กุมภาพันธ์ 2552 มี นศพ. ชาย ไปฝึกงาน 3 คน และช่วง 9 กุมภาพันธ์-20 กุมภาพันธ์ 2552 มี นศพ. ชาย 2 คน หญิง 8 คน นศพ. เบิกค่าหอพักได้ วันละ 250 บาทต่อคนต่อวัน ครับ เดี๋ยวกวินโทรไปหาพี่ที่ทำงานอีกทีดีกว่า ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ กวิน gawinthalagon(at)hotmail.com
คำตอบ

สวัสดีค่ะคุณกวิน

  • หน้าโรงพยาบาลสวนดอกมีหอพักเยอะมาก และโรงแรมในซอยหน้า ร.พ ชื่อ ร.ร.เชียงคำค่ะ คิดว่าน่าจะสะดวกในการเดินทางไปมา
  • มีนศ. และคนที่มาอบรมดูงานสวนดอก ใช้บริการเสมอ
  • จำนวนคนเยอะ ลองติดต่อ ร.ร. นี้ดูนะคะ เบอร์โทร 0 5328 1016-9เค้าให้เช่าเป็นรายเดือนรายวัน คาดว่าช่วงนั้น หลังงานรับปริญญาแล้ว จองเนิ่นๆ พอมีความหวังค่ะ  แต่ถ้าเต็มอย่างไร แจ้งมานะคะ จะช่วยสอบถามหอพักแถวนั้นให้ค่ะ

พี่ดาวลูกไก่