ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดระบบการเรียนการสอน

นางสาวนัฐยา วิญญายอง
ตอนนี้หนูฝึกสอนที่โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จากความคิดเห็นของหนูนะค่ะ หนูคิดว่าทางโรงเรียนมีการจัดระบบการเรียนการสอนได้ค่อนข้างดีเหมือนกัน (ปานกลาง) แต่ตามความคิดของหนูคิดว่าเข้ามีโครงสร้างของระบบที่ชัดเจนแต่ในทางปฏิบัติอาจไม่ใช่อย่างนั้น ในด้านตัวป้อนหรือจำนวนครูเข้ายังไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนเลยค่ะ แต่ส่วนใหญ่เขาจะดูภาพรวมของครูทั้งโรงเรียนว่าเต็มอัตรา ซึ่งตามความจริงบางหมวดสาระก็ขาดครูหลายอัตราเหมือนกันค่ะ แต่ในเรื่องแหล่งเรียนรู้ก็ดีทีเดียวค่ะ เพียงพอต่อการใช้ของนักเรียน ในทุกด้านค่ะ กระบวนการผลิตหลากหลายวิธีค่ะ และผลผลิตที่ได้ก็เป็นที่น่าพอใจทีเดียวค่ะ ปล..วันหลังหนูจะเข้ามาแสดงความคิดเห็นอีกค่ะ
คำตอบ

ตอบ  นัฐยา ศิษย์รัก

ควรศึกษาระบบการเรียนการสอนของร.ร.วัฒโนทัยพายัพ

สรุปและนำเสนอให้เพื่อนๆฟัง  จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะ

เตรียมมาในวันศุกร์นี้  ครูอยากจะเรียนรู้ด้วยจ๊ะ