การยืน

เจน เรือพาย
อาจารย์คับ ทำไมการยืนของนักกีฬาตะกร้อวงต้องยืนตามตำแหน่ง หมายเลข 1,3,5,2,4 ทำไมถึงยืน 1,2,3,4,5 ไม่ได้หล่ะคับ
คำตอบ