โปรแกรม SIMILE กับระบบธาตุอาหารในดินครับ

สวัสดีครับอาจารย์ อรรถชัย

ผมได้ติดตามอ่าน blog ของอาจารย์ เรื่องแบบจำลองระบบเกษตร ผมขอบคุณมากครับที่อาจารย์ได้อธิบายและถ่ายทอดความรู้ด้านนี้อย่างเรียบงาย ทำให้ผมเข้าใจกับคำว่าแบบจำลอง กับตัวระบบ มากขึ้นทีเดียว

ผมเองเพิ่งจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องดินเองครับ ผมกำลังสนใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงธาตุอาหารของพืชในดิน  และผมสนใจในตัวโปรแกรม SIMILE และเพิ่งลงในเครื่อง ผมพยายามศึกษา แต่คงค่อนข้างยากสำหรับผมครับ

อาจารย์จะกรุณาแนะนำ ตัวอย่างแบบจำลองที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงธาตุอาหารในดินที่สร้างจาก SIMILE  ให้หน่อยได้ไหมครับ ว่าผมสามารถไปศึกษาแบบอย่างได้ที่ไหนบ้างครับ

ขอบคุณมากครับอาจารย์

คำตอบ
not yet answered

เรียน คุณจรัณธร ที่นับถือ

ขอบคุณครับที่สนใจ

แบบจำลองพลวัตของธาตุอาหารไนโตรเจนมีที่

 http://www.simulistics.com/examples/catalogue/keywordpage.php?Id=53

เริ่มแรกต้องเข้าใจเนื้อเรื่อง หรือ ระบบที่ทำการศึกษาก่อนการสร้างหรือการใช้แบบจำลองครับ  

โชคดีครับ

อรรถชัย

 

จรัณธร

ขอบคุณครับอาจารย์ อรรถชัย  ที่แนะนำ link ให้ครับ

อาจารย์ตอบได้รวดเร็วจริงๆ ครับ

ผมกำลังเรียนรู้องค์ประกอบต่างๆ ของ Simile ว่าใช้เชื่อมต่อกันเป็นระบบได้อย่างไร คงต้องใช้เวลาอีกพักใหญ่ๆ ครับ

ข้อสำคัญผมคงต้องเข้าใจอย่างดี ในตัวระบบของธาตุอาหารในดินเชิงพลวัตร อย่างที่อาจารย์กรุณาแนะนำครับ

ด้วยความเคารพครับ