KPIเกี่ยวกับการควบคุมเอกสาร

เสาวนีย์ มะลอย
การตั้ง KPI เกี่ยวกับการควบคุมเอกสารมีรายละเอียดอย่างไรและหัวข้อที่นิยมนำมาตั้ง KPI เกี่ยวกับการควบคุมเอกสารมีหัวข้อใดบ้างคะ
คำตอบ

เกี่ยวกับการจัดทำ หรือการเขียน KPI  ผมแนะนำให้ศึกษาได้จากบล็อก  http://gotoknow.org/ask/yom-nark/8976?page=1

ผมได้แนะนำวิธีการเขียน KPI ง่าย ๆ เอาไว้  แล้วครับ