ช่วยด้วยนะค่ะอาจารย์

ขอไม่บอกค่ะ
อยากรู้ท่ารำเทพนมพรหมสี่หน้าค่ะ19ท่าขอเป็นรูปภาพนะค่ะ หนูเด็กสุพรรณค่ะ ขอด่วนๆเลยค่ะอาจารย์ขา
คำตอบ

สวัสดีค่ะ  ครูภาทิพไม่มีภาพประกอบนะคะ   แต่คุณครูที่สอนนาฏศิลป์ของแต่ละโรงเรียนมี    ก่อนนี้ตามร้านขายหนังสือเคยมีท่ารำเหล่านี้ขายแล้วคุณครูจะซื้อมาติดตามห้องค่ะ 

ครูภาทิพเคยใช้คำว่า "ท่ารำแม่บท"  เสริทหา  ก็เจอเพียงบางท่าค่ะ  ลองเสริทหาดูนะคะ