เรือน้อย

อัญฃลี แก้ววรรณา
การเดินทางของชีวิตจะสิ้นสุดลงที่ใดไม่มีใครรู้ แต่การเดินทางของความฝันนั้นจะสิ้นสุดลงเมื่อคุณรู้สึกท้อแท้ แต่มันก็สามารถเดินทางต่อไปได้อีกเมื่อคุณลุกขึ้นมาใหม่
คำตอบ