คุณเชื่อหรือไมว่าผมเป็นดีที่โลกลืม

เคยทำงานตลอดทั้ง 10 ปีไม่เคยได้ 2 ขั้นเลยทั้ง ๆ ที่ทำงานดีตลอดมา
คำตอบ