ทักทาย

เดจา
ผมชอบเรือง กระดุมเม็ดแรกมากครับ คุณอยู่ฝ่ายพันธมิตร หรือ นปก. ครับ ความจริงเราไม่แบ่งฝ่าย จริงไหมครับ
คำตอบ

บันทึกเรื่องกระดุมเม็ดแรก เป็นแนวคิดของแม่ค่ะ สั่งสอนลูกหลานที่ได้ยินได้ฟังซึมซับมาตั้งแต่เด็ก ๆ

คนไม่มีรากไม่แบ่งฝ่ายค่ะ และไม่ชอบความรุนแรง ... ในขณะเดียวกันก็ไม่นิยมความฉ้อฉล หน้าไหว้หลังหลอก

อยู่ฝ่ายไหนคงไม่สำคัญ เราเป็น คนไทย เหมือนกันไม่ใช่หรือ

น่าจะถามต้วเองหรือไม่คะว่า...ในฐานะที่เป็นคนไทย คนหนึ่ง เราควรทำอะไร...บ้าง ในยามที่บ้านเมืองเป็นเช่นนี้

...คนไม่มีรากยังตอบตัวเองได้ไม่ชัดเลยค่ะ

ขอบคุณที่แวะมาทักทายค่ะ