ขออนุญาติใช้เครื่องมือวิจัย

นาง อุไรวรรณ สิงห์ยะเมือง
ดิฉัน เป็นนิสิต ป.โท มมส.มีความสนใจในงานวิจัยของคุณจิระกาล และต้องการนำเครื่องมืองานวิจัยของคุณไปศึกษาในงานวิทยานิพนธ์มากคะ ไม่ทราบว่าคุณจะอนญาติหรือไม่ และดิฉันขออนุญาติติดต่อคุณทางโทรศัพท์ได้ไหมคะ ขอความกรุณาช่วยบอกเบอร์โทรศัพท์ที่จะติดต่อคุณได้ไหมคะ จักขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง
คำตอบ