งานศิษย์เก่า

จะจัดงานศิษย์เก่าเมื่อไหร่ ครับ ?
คำตอบ