เศรษฐพอเพียง

ประภังกร สูญเสียง
เศรษฐพอเพียงเป็นอย่างไร
คำตอบ