การให้คำปรึกษา

บุคลิกลักษณะของผู้ให้คำปรึกษาที่ดีควรเป็นอย่างไร เพราะหลายกรณี ผู้มาขอรับคำปรึกษามาถึงสถานที่ให้บริการจะไม่พูดอะไรเลย ซึ่งความจริงการที่ได้พูดจะทำให้ผู้ที่ไม่สบายใจสามารถคิดหาทางออกสำหรับตนเองได้ดีขึ้น
คำตอบ