เรื่องรบกวน

เรียน อ.ดร.สุพักตร์ ที่เคารพ อาจารย์ครับ ถ้าพอมีเวลารบกวนอนุเคราะห์ดูงานให้ผมด้วยนะครับ ด้วยความขอบคุณยิ่ง...เชาวลิต
คำตอบ