มีด้วยเหรอ

ส้ม แฮนด์บอล
อ.กั้มค่ะในการเล่นตะกร้อสามารถเล่นลูกด้วยศอกได้ด้วยเหรอค่ะ แล้วต้องใช้ในการเล่นตะกร้อแบบไหนค่ะ
คำตอบ