ควรมีบล๊อกเพียงอันเดียวแล้วเพิ่มบันทึกใหม่เข้ามานะ

เจี๊ยบ เวลาเขียนทำไมต้องตั้งบล๊อกใหม่ทุกอาทิตย์เลยละ

อย่างนี้คนตามอ่านงานยากมากเลย

ควรจะมีบล๊อกเรื่องส่งงานนี้เพียงบล๊อกเดียว และเพิ่มเป็นบันทึกเข้ามาทุกอาทิตย์ดีกว่า

-บล๊อกเปรียบเหมือน แฟ้มเอกสาร

-บันทึก เปรียบเหมือน เอกสารที่นำมาใส่แฟ้ม

-แพลนเน็ต เปรียบเหมือน ตู้เอกสาร หรือลิ้นชักใส่เอกสาร แฟ้มที่เราต้องการอ่าน

ไว้มีเวลารัตน์จะสอนให้ มามหาลัยวันไหนบ้าง

คำตอบ