ทำไมคับ

แจ๊ค เรือพาย
อ.กั้มคับตะกร้อทนทำไมถึงห้ามเปลี่ยนตัวผู้เล่น หรือเปลี่ยนตำแหน่งผู้เล่นในระหว่างการแข่งขันคับ
คำตอบ