อยากรู้

จิ๊กเรือพาย
อยากรู้ว่าท่าต่างๆเหล่านี้เกี่ยวกับการเล่นตะกร้อวงหรือไม่และใช้ได้กับตะกร้อวงไหมคะ -ท่าพับเพียบ -ท่าขึ้นม้า -ท่าเข่าหลังหรือเข่าพม่า -ท่าไหล่ต่อด้วยศอกจาม -ท่าตบหลังบ่วงมือ -ท่ามะนาวตัดหรืตัดไขว้ -ท่าเขียดพุ่งหลาว
คำตอบ