ของที่สั่งซื้อนะครับ

สมควร
ไม้ม็อบ ถังน้ำเล็ก ที่ตักขยะ 2 อัน
คำตอบ