สอบถามเรื่องเครือข่ายคุณค่า

ขอเรียนถามเกี่ยวกับเครือข่ายคุณค่ากับการพัฒนาสหกรณ์ไทยด้วยครับ เนื่องจากมีความสนใจว่าเครือข่ายคุณค่าจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ต่อสหกรณ์ไทย
คำตอบ
not yet answered
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ สว.สก.

เครือข่ายคุณค่าเป็นนวัตกรรมของการร่วมมือ ระหว่าง กลุ่ม องค์กร และสหกรณ์ที่มีเป้าหมายร่วมกัน ที่จะนำประโยชน์สู่สมาชิก โดยดำเนินการบนหลักการสหกรณ์ ปัจจุบัน ทีมวิจัย ภายใต้ชุดโครงการ การขับเคลื่อนขบวนการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม กำลังดำเนินการอยู่ หากมีเวลาขอเชิญมาร่วมสังเกตการณ์ได้นะคะ