อบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ

นายชาติชาย ฤาคำหาร
หลักสูตรปลัดอำเภอรุ่น 176 - 177 จะฝึกอบรมเมื่อไหร่ อยากเข้ารับการอบรมจะทราบได้อย่าง แจ้งมายังจังหวัดเมื่อไหร่
คำตอบ
not yet answered

จบมหาวิทยาลัยราชภัฏสอบเป็นปลัดอำเภอจะติดใหมครับ ถ้าเทียบกับคนจบมหาวิทยาลัยดังจะสู้เขาได้ใหมครับ