งานลอยกระทง

วันลอยกระทงนี้ชาว สสว.ราชมงคลอีสาน ไปลอยกระทงกันที่ใหนดีคะ
คำตอบ