แบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

ขอตัวอย่างแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตแร่ธาตุอาหารสัตว์เพื่อขายลูกค้าโรงงานอาหารสัตว์
คำตอบ

ขอให้สมมติ ว่าเราเป็นลูกค้า  ปัจจัยอะไรบ้างที่จะทำให้เราพึงพอใจ ที่จะตัดสินใจเลือกซื้อ สินค้า บ้าง เช่น

  1. ราคา
  2. คุณภาพของสินค้า
  3. การบริการหลังการขาย
  4. การส่งมอบสินค้า
  5. ความสะดวก
  6. ความสะอาด
  7. ความปลอดภัย
  8. ฯลฯ

สิ่งเหล่านี้ สามารถนำไปใช้ออกแบบวัดความพึงพอใจของลูกค้าได้ครับ