ปวดเท้า

ศักดิ์ศิริ ชินวงศ์ วิทฯ-ออก เลขที่ 20 Sec.02
มีอาการจากการเล่นฟุดบอลคือเวลาเตะบอลจะเจ็บขึ้นมาจนถึงบริเวณข้อเท้ามันเกิดจากสาเหตูใดครับ
คำตอบ