สิว

นางสาวพรรณิพา วงค์มา เลขที่ 16 รหัส 51122310 Sec.02
หนูมีสิวขึ้นที่บริเวณใบหน้าตอนมีประจำเดือนมันเกิดจากอะไรค่ะ
คำตอบ