เส้นทางเดินทัพในสงครามยุทธหัตถี

ผมคิดว่าการเดินทัพในอดีตนั้นน่าจะอาศัยความสะดวกทั้งเชิง เส้นทาง ฤดูกาล อาหาร ชุมชน และความปลอดภัย โดยเฉพาะในสงครามยุทธหัตถีนั้น มีการเตรียมการพอสมควร เพราะเป็นสงครามใหญ่ แต่บังเอิญจบลงแบบไม่ยืดเยื้อ อยากฟังการวิเคราะห์ ทั้งในเชิง ๕ ประเด็นข้างต้น และที่เกี่ยวพันกับตำนานการสร้างพระเครื่องกรุต่างๆ ทั้งก่อนและหลังสงคราม ว่า มีที่ไหนบ้าง ปางไหน มีการใช้หรือการเก็บรักษาอย่างไร เพราะอะไร ขอขอบพระคุณล่วงหน้าครับ
คำตอบ
not yet answered

นานขนาดนี้แล้วทำไมไม่มีใครตอบพี่เค้าเลยอ่ะ สงสัย