ผู้บริหารกับการเป็นผู้นำ

1.ลักษณะไหนที่เรียกว่าผู้บริหาร 2.ลักษณะไหนที่เรียกว่าผู้นำ 3.การศึกษาระดับสูงๆมีความสำคัญต่อผู้นำหรือผู้บริหาร
คำตอบ