อายุสมอง

วันนี้มีเรื่องอยากขอความอนุเคราะห์เพื่อน ๆ พี่ ๆ ทุกคนมากเลยคือ อยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องอายุสมองครับ ว่ามันควรมีสัดส่วนความสำพันธ์กันอย่างไรกับอายุจริงของคนเรา ขอความกรุณาด้วยนะครับ
คำตอบ