การสวดพระอภิธรรม

saisin
นมัสการพระอาจารย์ที่เคารพ อย่างสูง ดิฉันมีความเคลือบแคลงใจมากในการไปนั่งฟังพระสวดพระอภิธรรมในการฌาปนกิจศพ มีบางคนมาห้ามดิฉันว่าเวลาฟังพระสวดพระอภิธรรมอย่าประนมมือ เพราะเขาสวดให้คนตายฟัง แต่ดิฉันไม่เห็นด้วยก็นั่งประนมมืออยู่คนเดียวในบางครั้ง ก็ดูเหมือนตัวเองเป็นสิ่งประหลาด ดิฉันคิดว่า คำว่า "อภิ" แปลว่า ยิ่งใหญ่ เพราะฉะนั้น "พระภิธรรม" ก็คือธรรมอันยิ่งใหญ่ คนตายไปแล้วจะฟังได้หรือ คนที่ต้องฟังด้วยความเคารพก็น่าจะเป็นคนที่ยังไม่ตายและไปนั่งฟังนั่นแหละ (ความเห็นส่วนตัว) แต่ก็ยังแคลงใจอยู่เพราะคนส่วนมากเขาไม่คิดเหมือนเรา ดังนั้นดิฉันจึงกราบนมัสการเรียนถามเพื่อความกระจ่างชัดค่ะ
คำตอบ

อภิธรรม แม้จะสวดให้คนตายหรือคนเป็นฟังก็ตาม แต่ถ้าคนเป็นหรือคนตายนั้น ไม่รู้บาลีก็คงจะฟังไม่รู้เรื่อง...

อีกอย่างหนึ่ง อภิธรรม ตามที่สวดนั้น เป็นเพียงหัวข้อธรรมเท่านั้น แม้ฟังรู้เรื่อง ก็ใช่ว่าจะเข้าใจ ต้องนำไปขยายความอีกครั้ง... ผู้ที่เข้าใจมาแล้วเท่านั้น จึงจะรู้ความหมายแต่ละหัวข้อนั้นๆ...

ในส่วนการฟังการสวดพระอภิธรรมในงานศพนั้น ปัญหาเรื่องพนมมือรับหรือไม่นั้น มิใช่เรื่องใหญ่ ซึ่งเคยให้ความเห็นการตัดสินถูกผิดเรื่องศาสนพิธีหรือพิธีกรรมทั้วไปไว้ ๔ นัย (คลิกที่นี้...) และเฉพาะเรื่องนี้ ก็อาจประยุกต์ใช้ได้ ๔ นัยเหมือนกัน กล่าวคือ...

  • ตามระเบียบ แล้วแต่จะกำหนดว่าให้พนมมือรับหรือไม่
  • ตามสังคม ก็มองดูคนรอบตัว ถ้าส่วนใหญ่พนมมือรับ ก็ทำตามคนอื่นๆ
  • ตามผู้นำ ถ้าอยู่ใกล้ชิดกับประธานในพิธี การจะพนมมือรับหรือไม่ ก็ให้สังเกตท่านประธาน
  • ตามใจฉัน ตัดสินใจเอง ขึ้นอยู่กับตัวเราเองว่าจะพนมมือรับหรือไม่

เจริญพร

ผมคิดว่าเราอยู่ในวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมแห่งความอ่อนน้อม การเกียรติ ต่อพระภิกษุสงฆ์และเจ้าภาพน่าจะเป็นสิ่งที่ดีงาม การพนมมือไหว้ เป็นสิ่งที่เหมาะสมแน่นอนครับ