อุปกรณ์ที่คุณพ่อประดิษฐ์ขึ้นเพื่อรักษาการเป็นอัมพฤกษ์

อาจารย์วัลลาค่ะ ดิฉันนำรูปอุปกรณ์ที่คุณพ่อประดิษฐ์ขึ้นเพื่อรักษาการเป็นอัมพฤกษ์มาฝากค่ะ

http://gotoknow.org/blog/dad/48885

http://gotoknow.org/blog/dad/48888

 

คำตอบ