เป็นไอเดียในการใช้เวทีเพื่อทำงานความคิด...อ่านหน่อยนะ

เอามาจากคุณเอก จตุพร http://gotoknow.org/file/mhsresearch/SSF009.JPG
คำตอบ