อยากทราบเรื่องเงินบำเหน็จดำรงชีพ

ข้าราชการบำนาญ
เงินเดือน 11,049 รับบำเหน็จดำรงชีพแล้ว ครึ่งหนึ่ง ต้องได้รับเพื่มอีกเท่าไรคะ อยากทราบค่ะ
คำตอบ