ครูเอกชน3จ.วใต้

พรทิพา สุพรรณพายัพ
อาคงศักดิ์ จำหลานได้มั้ย ปัญหาการศึกษาเด็กใต้ใครแก้ไขคะ โรงเรียนที่หลานทำงานอยู่เป็นโรงเรียนคริสต์แห่งเดียวในปัตตานีทุกปีผู้ปกครองย้ายนักเรียนออกจากพื้นที่เมื่อ2ปีที่แล้วปีละ50กว่าคนอ้างเหตุการณ์จากเด็ก1000กว่าปัจจุบันเหลือ700อาว่าหลานจะรอดมั้ยเนี่ย....หลานไม่ใช่ผู้บริหารโรงเรียนแต่เป็นแค่ครูผู้สอนที่สอนอยู่โรงเรียนนี้มา15ปีแล้วค่ะ..รักและเคารพอาค่ะฝากใจเยี่ยมอาษรด้วยค่ะ หลานกำลังลำบาก
คำตอบ