โทรทัศน์สีโซนี่ 21 นิ้ว

เปิดเครื่องไฟสแตนบายขึ้นติดแล้วตัดไฟ300โวลมี ไฟ115โวลมีแต่หน้าจอไม่ติด
คำตอบ