ติดต่อขอรับวุฒิการศึกษา

ทวีศักดิ์ อุณพันธ์
สวัดดีคัรบอาจารย์ ผมจะติดต่อขอรับวุฒิการศึกษา แต่ผมไปรับแล้วแต่ผอ.คนเก่าเขายังไม่เช็นแล้วเขาย้ายไปกระบี่หรือพังงาตอนนั้นผมไม่แน่ใจนะครับ แล้วผมยังไม่ได้ร่บตอนนั้นผมมาสมัคงานที่ ม.ราชถัฎสวนสุนันทา และตอนนี้ผมจะเรียนต่อ ม.ปลาย ช่วยหน่อยนะครับ
คำตอบ