ถาม

เรื่องง่ายๆของบัญชี

ที่ว่าง่ายๆทำอย่างไร???อธิบายหน่อย...จิ...จะไปนำไปสอนกาเสดตากอน

คำตอบ