521

55555
หวังสี่เจ้า เจ้าอย่าหวัง หมายความว่าเยี่ยงใดรึ
คำตอบ