ผลงาน คศ.3

อยากทำผลงานทางวิชาการทำเรื่องอะไรดี
การทำนวัตกรรมในแต่ละเรื่องโดยเฉพาะชุดการสอน สื่อประสม หรือ หนังสือในวิชาวิทยาศาสตร์ชั้น ม.ต้นทำอะไรดีนะถึงจะดี
คำตอบ
not yet answered

การทำนวัตกรรมชุดการสอน สื่อประสม ดีกว่าอยู่แล้วไม่น่าเบื่อดี นั่งดูรูปแต่ในหนังสือไม่ได้สัมผัสของจริง น่าเบื่อนะ คุณครูเอ๋ ....ลูกศิษย์