ลูกศิษย์ตาโตๆ จำได้หรือเปล่าผมขออะไรไว้

ลูกศิษย์ตาโตๆ เอ๋ย ไม่รู้ ปีนี้จะได้ดูวิดีโอที่ขอไว้หรือเปล่า
คำตอบ
not yet answered

ต้องขอโทษอาจารย์ อย่างใหญ่หลวง

เพราะไม่สามารถรับผิดชอบสิ่งที่ควรทำได้ดังตั้งใจ

อาทิตย์ที่เตรียมงานสัมมนาก็ผละงานที่เชียงใหม่ มาหลายวัน

ตอนนี้งานที่เชียงใหม่รัดตัวจนหัวโต ต้องโทษตัวเองสถานเดียว

ก็สุดแต่อาจารย์จะพิจารณาฆาตโทษ ข้าเจ้าก็น้อมรับ