โปรแกรมESAR

taddy
เมื่อไหร่จะมีเวลาช่วยสอนโปรแกรมESARให้ซักที คิดเป็นรายชั่วโมงก็ได้เน้อ
คำตอบ