กำลังใจ

กราบขอบพระคุณนะคะ ที่อาจารย์ได้กรุณาอ่านบทความของดิฉัน และได้กรุณาแนะนำทำในสิ่งที่เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่
คำตอบ