คนจังหวัดเดียวกัน

เพ็ญประภา วงศ์สายตา
ดิฉันนามสกุลเดียวกันกับคุณ ไม่ทราบว่าเราอยู่จังหวัดเดียวกัน ครอบครัวดิฉันเป็นคนอุบลฯ
คำตอบ